Cerfiticates

Tracknav is meeting the standards of ISO 9001:2015.

MGRT_SPIRIT_EU_logo-3qs-lohog-sdfvc

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na Javnem pozivu za Vavčer za pridobitev certifikata kakovosti smo prejeli 3.929,00 EUR subvencije. Sredstva smo porabili za pridobitev certifikata ISO 9001:2015, kar je za podjetje pomenilo povečanje zaupanja kupcev v kakovost produktov.

Izvajalec

Navteh d.o.o.

Povzetek

Šlo je za pridobitev certifikata ISO 9001:2015

Datum začetka operacije

27.03.2019

Datum zaključka operacije

16.05.2019

Skupni upravičeni izdatki, ki so bili dodeljeni

3.924,00 EUR

Stopnja sofinanciranja Unije

Do 60%

Lokacija operacije

3000 Celje

Država operacije

Slovenija

Ime kategorije ukrepa

Povečanje konkurenčnosti majhnih in srednjih podjetij - tematski cilj 03

Datum objave novice

20.06.2019

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.